Kjent fra:  VG

Krev dine rettigheter som passasjer!
Vi hjelper deg når flyreiser er forsinket eller innstilt.

Beregn min erstatning

Erstatning for flyforsinkelser og innstilte fly

Ifølge europeisk lov har passasjerer i hendelse av forsinkede, innstilte eller omdirigerte fly, rett til erstatning med opp til 600 Euro.

Warten am Flughafen

De fleste flypassasjerer mangler informasjon og kunnskap for å drive sin rett til erstatning for forsinket eller innstilt fly mot flyselskapene. De mangler også muligheter til å bemøte selskapenes innvendinger om ekstraordinære omstendigheter. Undersøkelser viser dog at mange reisende er villige til å sammen med andre drive sin sak også i domstol. Her bistår flightright med kunnskap og erfaringer. Vår kalkulator beregner ditt krav med hensyn til gjeldende europeiske lover og forskrifter samt forsinkelser og lokale forhold på flyplassen. Du får tilgang til samme informasjon som flyselskapene og kan drive din fordring med støtte av denne informasjonen.

Vi tar vare på dine rettigheter som passasjer

Denne samordnede kravvirksomheten gir et betydende bedre resultat. Redsel for kostnader, komplikasjoner og rettslige avgjørelser har tidligere ofte hatt en avskrekkende effekt som har hindret passasjerer fra å kreve sin rett. Med flightright løper du ikke en slik risiko. Du betaler kun 25 % av den erstatning du har fått; ingen erstatning - ingen avgift !